พิกัดร้าน ::

ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เวลาเปิด – ปิด ::

ตามเวลาห้าง

เมนูแนะนำ ::

อาหารญี่ปุ่นทุกชนิด

ติดต่อ ::

อื่นๆ ::