พิกัดร้าน ::

ตั้งอยู่ชั้น3 ของสยามเซ็นเตอร์ สยามแสควร์

เวลาเปิด – ปิด ::

ตามเวลาห้าง

เมนูแนะนำ ::

บุฟเฟ่ต์สุกี้และแบบอลาคาส

ติดต่อ ::

อื่นๆ ::