พิกัดร้าน::

ตรงเข้าถนนราชพฤกษ์ ร้านอยู่ซ้ายมือ ริมถนน

เวลาเปิด – ปิด::

เมนูแนะนำ::

ติดต่อ::

อื่นๆ::