พิกัดร้าน::

ร้านอาหารต่างๆ อยู่บริเวณโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย

(สายรถเมล์ที่ผ่าน)

ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต 24,520

ฝั่งถนนพหลโยธิน 14,15,26,29,34,39,42,59,62,107,

129,185,503,510,512,513,522,543,555

ฝั่งถนนงามวงศ์วาน 63,79,114,206

เวลาเปิด – ปิด::


เมนูแนะนำ::

มีเมนูอาหารมากมาย และหลากหลายให้ท่านได้เลือกทาน

ติดต่อ::

http://www.ku.ac.th/newwww/

อื่นๆ::