การเดินทาง::

?

เวลาเปิด – ปิด::?

สายรถเมล์ที่ผ่าน::

177,127,รถตู้ข้างพาต้า??

ติดต่อ::

02-222-3975

lengnoeyi@hotmail.com

อื่นๆ::
?

http://www.lengnoeiyi.com/index.php