ไส้กรอกอร่อย แต่อาหารอีกหลายอย่าง ไม่อร่อยเลย – -? เค้าทำเหมือนอาหาร

สำเร็จรูปมากไปหน่อย ทำให้รับไม่ได้ กับอาหารสำเร็จแต่ราคาแพงหูฉี่เยี่ยงนี้