พิกัดร้าน ::
จากสามแยกสุนทรโกษาคลองเตย มุ่งหน้าไปทางห้าแยก ณระนอง ผ่านแยกไฟแดง ตรงไปอีกโดย

มุ่งหน้าไปทางกรมศุลกากร ร้าน ต. รุ่งโรจน์อยู่ทางซ้ายมือ ห่างจากห้าแยกประมาณ? 20 เมตร

เวลาเปิด – ปิด ::

09.00 – 17.30 น.

เมนูแนะนำ ::

ก๋วยเตี๋ยวต่างๆ และมีลูกชิ้นต่างๆ ขายแยกด้วย

ติดต่อ ::

อื่นๆ ::??