Posted on Leave a comment

ชวนชิมก๋วยเตี๋ยวหมูหนักเครื่อง ที่ร้านนายโข่ง

พิกัดร้าน ::

Get Directions

จากบริเวณ บ้านหม้อ อยู่ตรงตรอกเล็กๆ ข้างร้านทองเต็กไถ่ ใกล้กับสี่กั๊กพระยาศรี

เวลาเปิด – ปิด ::

10.00 – 14.00 น.

เมนูแนะนำ ::

ก๋วยเตี๋ยวหมู ใส่เครื่องเยอะ

ติดต่อ ::

อื่นๆ ::