Posted on Leave a comment

ชิมข้าวซี่โครงหมูอบ อีกหนึ่งเมนูอร่อยของร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์

พิกัดร้าน ::

the Esplanade ชั้น B และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เวลาเปิด – ปิด ::

10.30 – 22.00 น.

เมนูแนะนำ ::

เย็นตาโฟเครื่องทรง ซี่โครงหมูอบ และอาหารอีกหลากหลายชนิด

ติดต่อ ::

02 – 946 – 5874

อื่นๆ ::

www.yentafo.com