การเดินทาง ::

เวลาเปิด – ปิด ::

เปิดเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 09.00 – 15.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 – 15.00 น.

Tags: , , , ,