TOP

ท่องแดนกิมจิ กิน ช๊อป เที่ยว ที่เกาหลี (Korea) ตอนที่1

Day I

เดินชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่เกาะนามิ (Nami Island)

ทานทัคคาลบิสุดแสนอร่อย (Dak Calbi)

พักผ่อนที่ Daemyung Resort แถวเทือกเขาโซรัคซาน (Soraksan)

 

 

Read More
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook