Posted on Leave a comment

หนึ่งในชาวไทย ร่วมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย

ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ? เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ